Att starta ett bokförlag

Drömmen för många bokälskare är att själva kunna välja böcker som de tycker om, formge ett vackert omslag åt dem och ge dem en plats i bokhandlarnas hyllor – att driva ett förlag, med andra ord. Förlagsverksamheten är dock kostsam och riskfylld, varför det är viktigt att vara medveten om vad man ger sig in på innan man startar sitt förlag.

Man skulle ju till exempel kunna tro att det som i första hand behövs för att driva ett eget förlag är ett gott sinne för vad som är bra litteratur och inte, men medan denna egenskap visserligen är viktig, är det framförallt kunskaper i marknadsföring och försäljning som behövs för att klara sig i förlagsbranschen. Det spelar ju ingen roll hur bra och vackra böckerna är som man publicerar, om ingen vet om att de finns – då kommer ingen heller att köpa dem. Man ska med andra ord inte gå i fällan att tro att förlagsverksamheten kan drivas på ren kärlek för böcker – det krävs också ett sinnrikt affärssinne.

En del av verksamheten som man däremot inte behöver bekymra sig för om man inte vill det, är själva pappersarbetet kring ekonomin. Medan det är viktigt att ha koll på utgifter, inkomster och tillgångar i förlaget, behöver man inte sköta bokföring och deklarationer – det kan man överlåta på en kunnig revisor, till exempel från Recma, som bedriver redovisning på Tyresö. Genom att låta kompetenta revisorer ta hand om den delen av ens verksamhet, får man mer tid över till att läsa manus, marknadsföra förlagets böcker och diskutera design till bokomslag med formgivare.

Just formgivning är nämligen ytterligare en kompetens som behövs inom ett bokförlag, och om man inte besitter den kompetensen själv måste man anlita hjälp. Beroende på hur många böcker om året förlaget ger ut kan det vara mer ekonomiskt att antingen anställa en formgivare, eller att anlita dem på frilansbasis för särskilda projekt. En bra början för att hitta kompetenta formgivare kan vara Illustratörscentrums förmedling. Självklart måste man också bemöda sig om att upprätta alla andra kontakter som behövs i branschen, till exempel med ett tryckeri, med översättare (om man vill publicera böcker från andra länder) och med branschorganisationer som Svenska Förläggareföreningen. De kan för övrigt bistå med ytterligare tips om vad man måste tänka på när man startar och driver ett förlag.

En annan branschorganisation som är bra att föra en dialog med är Författarförbundet. De kan bland annat bistå med hjälp och rådgivning gällande de kontrakt som man upprättar med författarna vars böcker man ska ge ut. Ett sådant kontrakt bör nämligen skrivas så snart som möjligt, så fort man har läst manuset till boken och bestämt sig för att publicera den. På det sättet försäkrar man sig om att inget annat förlag hinner före, och snuvar en på en bästsäljare.