Bokmässan i Göteborg

 

Böcker är bland det mest givande som en människa kan syssla med, oavsett om det gäller att läsa dem, skriva dem eller jobba med dem på olika sätt och vis. Att läsa kan vara både underhållande och lärorikt och det är något alldeles speciellt med att botanisera i en boklåda eller på ett bibliotek. Idag finns det dessutom tillgång till alla typer av litteratur mer än någonsin då man inte längre bara har fysiska böcker utan även digitala sådana som man kan ladda ner på sin dator eller läsplatta inom några korta sekunder. En annan modern förändring är att författare idag kan självpublicera på ett mycket enkelt sätt till ett resonligt pris.

Det kommer ständigt ut ny litteratur och varje år håller man i Göteborg en välbesökt bokmässa som har blivit nordens största forum för litteratur och allt som har med ämnet att göra. Man startade för över 30 år sedan, 1985 för att vara exakt, och här presenteras massor av böcker och författare för en publik som till en början låg på 5000 men som idag har passerat 100 000 strecket.

Även om tusentals böcker presenteras på mässan så håller man alltid vissa teman på den. Till exempel så har man under åren haft en mässa som inriktat sig på ungdomslitteratur, en annan som handlat om yttrandefrihet, liksom många som haft olika länder som teman, till exempel Storbritannien, Litauen och Polen.

Besökarna som kommer till bokmässan i Göteborg tillhör många olika kategorier, men hela 35 % är lärare och bibliotekarier som naturligtvis är mycket nyfikna på vad det nya året har att erbjuda. Det kan ha att göra med pinfärska alster eller nyutgåvor av klassiker, och det finns tillfälle att delta i seminarier i olika ämnen. Många författare kommer också till bokmässan, både för att presentera sig själva och sina böcker men också för att möta kollegor och inhämta inspiration.

Seminarierna som hålls under bokmässan handlar även de om olika ämnen och är öppna för så många som får plats. Här diskuteras politik och skrivmetoder och man har under åren haft många stora namn som gästat. Dessutom har man alltid haft öppna dörrar för Nobelpristagare från alla områden som här kan mötas och diskutera allt mellan himmel och jord, både sinsemellan och inför publik.

Bokmässan i Göteborg är ett viktigt forum för alla förlag eftersom man här kan visa upp sig och möta sin publik, både den existerande och den kommande. Ibland har kontroverser uppstått då meningarna kan skilja sig rätt rejält om olika ämnen och om vilka som får ställa ut, inte minst då den högerorienterade tidskriften Nya Tider fick närvara. Detta har fått mässans arrangörer att inleda ett tema om “rasism och intolerans” som påbörjades 2017 och kommer fortlöpa nästa år.