Yucal Noah Harari

Bland de viktigaste och mest intressanta böckerna som kommit ut under senare år är Sapiens och Homo Deus av den israeliske författaren Yuval Noah Harari som idag läses världen över. De handlar om människan och hennes utveckling, både kulturellt och genetiskt, och hur hennes framtid ser ut enligt honom. Här har alla mycket att lära och många tycker att det är svårt att sluta läsa!

Harari är doktor i historia, examinerad vid det brittiska universitetet Oxford, och är idag lektor vid Jerusalems universitet. Han är blott 40 år gammal men har med sin briljans och fantastiska förmåga att både analysera och förmedla historia gett gemene man möjligheten att upptäcka människans många aspekter. Här handlar det verkligen inte om någon vildhårig stofil utan om en ung, energisk man som tycker att det är mycket angeläget att vi lär oss vilka vi egentligen är.

I sin storsäljande bok Sapiens började Harari med att förklara hur vi hamnat där vi hamnat. Vad många säkert inte kände till innan de läste denna bok var att det för några hundra tusen år sedan fanns många olika människoarter på jorden, och inte bara Neandertalare och Homo Sapiens. Nej, det fanns ett flertal humanoider och hade någon utav dem överlevt hade jordens befolkning kanske sett annorlunda ut idag. Författaren utmanar gängse teorier som att Homo Sapiens dödade Neandertalarna, att jägarkulturer hade ett sämre liv än bondekulturerna och att religion är ett andligt behov.

Nej, säger han, det kan lika gärna vara så att Homo Sapiens och Neandertalare hade förhållanden med varandra och så beblandades, att jägare i själva verket var mycket friare och mer kapabla till att överleva och att religion i själva verket är ett slags företag där man försöker hålla ordning på sina anställda.

Homo Deus handlar om framtiden och här får man ibland en något dyster känsla. Enligt Harari så kommer vi snart att kunna byta ut i princip vilka kroppsdelar som helst, vilket i sin tur kommer att innebära att endast de som har råd kommer att vara fysiskt starka nog i samhället. Man kommer att kunna lyfta vilka tyngder som helst med sina bioniska armar och man kommer att kunna leva för evigt. Detta kommer i sin tur innebära att fattiga människor inte längre ”behövs” och Harari spekulerar i vad det egentligen kommer att ha för konsekvenser.